KONKURS USTANOVE ZA IZRADU TAPISERIJA "ATELJE 61" ZA IZLAGAČKU DELATNOST U KREATIVNOM DISTRIKTU

Datum: 
28.04.2023.
Ustanova za izradu tapiserija "Atelje 61" raspisuje konkurs za izlagačku delatnost tokom 2023. godine. Konkurs je otvoren od 24. aprila 2023. do 24. maja 2023. godine za samostalne i grupne izložbe. Biće razmatrane i predložene promocije, diskusije, prezentacije i drugi projekti.
Za konkurs je neophodno podneti:
1. koncept izložbe/opis projekta;
2. (fotografije i video dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na imejl adresu: atelje61konkurs@gmail.com, ili poštom putem CD/DVD, USB-a)
3. profesionalnu biografiju (CV) sa kontakt podacima.
Molimo Vas da konkursnu dokumentaciju dostavite na elektronsku adresu "Atelje-a 61": atelje61konkurs@gmail.com ili na adresu: Ustanova za izradu tapiserija "Atelje 61" (ZA KONKURS), Tvrđava 9, Petrovaradin, 21131 Novi Sad.
Fotografije izložbenog prostora možete pronaći na sajtu www.atelje61.org.rs na strani O NAMA- Distrikt, a tlocrt izložbenog prostora na linku: https://atelje61.org.rs/distrikt/
Prispele prijave razmatraće Umetnički savet Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61".
Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije pet radnih dana od dana donošnja odluke, putem elektronske pošte i sajta Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave poslate poštom se ne vraćaju.