Sterijino pozorje

Kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera, Sterijino pozorje ustanovljeno je 1956. godine, u okviru obeležavanja 150-godišnjice rođenja i 100-godišnjice smrti velikog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. U definisanju programa i statusa Sterijinog pozorja učestvovale su najistaknutije ličnosti tadašnjeg društva, kulture i umetnosti. U prvom Odboru Sterijinog pozorja (Gradsko veće Novog Sada, 29. mart 1956. godine) bili su, među ostalima, Josip Vidmar (predsednik), Ivo Andrić, Milan Bogdanović, Branko Gavela, Velibor Gligorić, Dmitar Kjostarov, Mladen Leskovac, Veljko Petrović, Tomislav Tanhofer, Radomir Radujkov, Miloš Hadžić... Tada su jasno artikulisani programski ciljevi: kroz stalni festival nacionalne drame unaprediti pozorišnu umetnost i stimulisati razvoj dramske književnosti.

Ljubav zvana Pozorje (Meša Selimović, 1971.) ...Bez Pozorja bili bismo siromašniji za jedno ljusko razumijevanje i za jednu zajedničku ljubav. Uvjerili smo se ne samo da je mogućno već da nam je neophodno. Zato što je pametno i pošteno utemeljeno od samog početka - da bude zborište nacionalne umjetnosti, gdje svako pokazuje mjeru svojih mogućnosti...

FESTIVAL - Festival Sterijino pozorje оdržava se u Novom Sadu svake godine krajem maja. Repertoar se formira na osnovu izbora selektora. Festivalski program obuhvata dve selekcije: Selekciju nacionalne drame/Takmičarska selekcija i Selekciju Krugovi. Okrugli sto ustanovljen je 1966. godine. Poslednjih godina obuhvata razgovore o predstavama u obema selekcijama. Pozorje mladih predstavlja susret studenata (glume, režije, dramaturgije) visokih pozorišnih škola za scensku umetnost iz naše zemlje i regiona. Program je pokrenut 1973. godine, kada su u tadašnjoj državi postojale četiri visoke pozorišne škole, a nijedna prilika za njihovo susretanje. Nakon sticanja punoletstva, Pozorje mladih je utihnulo. Nije nestalo jer Sterijino pozorje nije odustajalo od ideje obnove. Godine 1999. počele su pripreme, a obnovljeno Pozorje mladih pokazalo je svoje vrednosti 2000. godine.

MEĐUNARODNA SARADNjA - Od samog osnivanja Pozorja brižljivo neguje i unapređuje svoje međunarodne programe. Godine 1969. predstavnici Uneska, IT-ja, AICT-a i Pozorja u Novom Sadu su razgovarali o saradnji na međunarodnom pozorišnom planu, od kada programi slede uzlaznu putanju. Poseban zamah beleži se od 2000. godine. Pored standardnih oblika međunarodne saradnje koja se ogleda kroz različite oblike institucionalnih i vaninstitucionalnih veza i odnosa i koordinacije između naše i svetske pozorišne javnosti, Pozorje u okviru ove delatnosti ima i posebne programe. Međunarodni trijenale "Pozorište u fotografskoj umetnosti" prikazuje stvaralačka dostignuća fotografa-umetnika inspirisanih pozorištem i pozorišnim činom. Jedna od najzanimljivijih među 120 izložbi ovakvog tipa koje se godišnje realizuje pod pokroviteljstvom Međunarodne asocijacije fotografske umetnosti (FIAP). Ova izložba je jedini međunarodni program Pozorja koji je svoju promociju doživeo u inostranstvu (Nemački institut za umetnost). Centralni program inostranog predznaka je Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa (pod visokim patronatom Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara), čiji je osnovni zadatak da trijenalno razmatra iskustva i saznanje svetske pozorišne teorije i prakse. Prvi skup održan je 1970. godine (Savremeno pozorište i kritika), u organizaciji Glavnog odbora AIST-a, YU sekcije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara i Uneska. Sterijino pozorje je u dva navrata bilo domaćin međunarodnog Staža mladih kritičara, stalnog programa AICT-a. Poslednji skup (Novi Sad, 2007.) AICT je ocenio najvišom ocenom i po ponuđenom programu i po organizaciji. Pozorje je administrativno sedište Nacionalne sekcije AICT.

IZDAVAČKA DELATNOST - Izdavačka delatnost Sterijinog pozorja pokrenuta je 1956. godine, paralelno s osnivanjem ove institucije. Kriza devedesetih i materijalna oskudica nisu obišli ni Sterijino pozorje, pa je i izdavačka delatnost svedena na objavljivanje kataloga Festivala i trijenalnih izložbi, sporadično objavljivanje naslova u suizdaštvu s drugim kućama, a časopis Scena gubi dvomesečni ritam izlaženja. Posle 2005. godine, u novim edicijama "Sinteza" i "Prizor" objavljuju se naslovi domaćih i stranih autora o pozorišnoj teoriji i praksi, osvetljavaju pojedini stvaraoci i njihov rad, a putem antologija vrednuje se novija dramska književnost. Među serijskim publikacijama istaknuto mesto imaju dokumentarno - informativna publikacija Godišnjak pozorišta Srbije i časopis za pozorišnu umetnost Scena, koji se izdaje na srpskom i engleskom jeziku.

CENTAR ZA POZORIŠNU DOKUMENTACIJU - Istražuje, sakuplja, obrađuje, čuva i publikuje pozorišnu dokumentaciju. Sadržaj, karakter i metod rada temelje se u primeni najsavremenijih metoda i sredstava istraživanja, obrade i korišćenja pozorišne dokumentacije i podataka. Naporedo sa svojom osnovnom delatnošću (istraživanje, sakupljanje, obrada i čuvanje pozorišne dokumentacije), Centar vrši usluge za potrebe naučnoistraživačkog rada i daje podatke i informacije o pozorištu i drami. Centar poseduje jedinstvene i bogate zbirke i fondove pozorišne dokumentacije i banke (baze) podataka o pozorištu i dramaturgiji.

http://www.pozorje.org.rs/

Direktor Sterijinog pozorja:
dr Miroslav - Miki Radonjić
tel. 021/451-273; 426-366; 063/564-344
e-mail: office@pozorje.org.rs
e-mail: miroslav.radonjic@pozorje.org.rs

Sekretar koordinator programskih aktivnosti:
Desanka Kovačević
tel. 021/451-273
e-mail: desanka.kovacevic@pozorje.org.rs

Festivalski centar:
Goran Ibrajter
tel. 021/426-517; 527-255; 064/811-65-01
e-mail: festival@pozorje.org.rs
e-mail: goran.ibrajter@pozorje.org.rs

Međunarodni programi:
Dušana Todorović
tel. 021/451-273; 451-077; 062/510-068
e-mail: dusana.todorovic@pozorje.org.rs
e-mail: international@pozorje.org.rs

Izdavački centar:
Vesna Grginčević
tel. 021/6612-485
e-mail: scena@pozorje.org.rs
e-mail: vesna.grgincevic@pozorje.org.rs

Dokumentaciono-istraživački centar:
Milan Kaćanski, Nina Markovinović, Tomislav Baštić
tel. 021/523-161
e-mail: pozorje@yahoo.com
e-mail: godisnjak@pozorje.org.rs
e-mail: pozorje.producent@gmail.com
e-mail: nina.markovinovic@pozorje.org.rs
e-mail: tomislav.bastic@pozorje.org.rs

Računovodstvo:
Slađana Miljević
tel. 021/527-387
e-mail: sladjana.miljevic@pozorje.org.rs

Virtuelna tura:

Ovde možete pogledati virtuelnu turu u punoj širini ekrana