DOKUMENTA GRADSKE UPRAVE

Finansijski plan prihoda Gradske u prave za kulturu za 2023. godinu
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2022. godinu
BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ZA KULTURU U 2023. GODINI
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2021. godinu
AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2021-2022. GODINE
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2020. godinu
Finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za kulturu za 2019. godinu
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - Društvo za borbu protiv šećerne bolesti
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - HEROR MEDIA PONT DOO
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - SMART PRESS DOO
Naredba za kulturne i sportske manifestacije
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U GRADSKOJ UPRAVI ZA KULTURU
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - RADIO SAJAM
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - NESTOR PRO
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - DINKA 3D