DOKUMENTA GRADSKE UPRAVE

Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - RADIO SAJAM
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - NESTOR PRO
Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja - DINKA 3D