КОНКУРС УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА "АТЕЉЕ 61" ЗА ИЗЛАГАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У КРЕАТИВНОМ ДИСТРИКТУ

Датум: 
28.04.2023.
Установа за израду таписерија "Атеље 61" расписује конкурс за излагачку делатност током 2023. године. Конкурс је отворен од 24. априла 2023. до 24. маја 2023. године за самосталне и групне изложбе. Биће разматране и предложене промоције, дискусије, презентације и други пројекти.
За конкурс је неопходно поднети:
1. концепт изложбе/опис пројекта;
2. (фотографије и видео документацију доставити електронским путем на имејл адресу: atelje61konkurs@gmail.com, или поштом путем CD/DVD, USB-a)
3. професионалну биографију (CV) са контакт подацима.
Молимо Вас да конкурсну документацију доставите на електронску адресу "Атеље-а 61": atelje61konkurs@gmail.com или на адресу: Установа за израду таписерија "Атеље 61" (ЗА КОНКУРС), Тврђава 9, Петроварадин, 21131 Нови Сад.
Фотографије изложбеног простора можете пронаћи на сајту www.atelje61.org.rs на страни О НАМА- Дистрикт, а тлоцрт изложбеног простора на линку:   https://atelje61.org.rs/distrikt/
Приспеле пријаве разматраће Уметнички савет Установе за израду таписерија "Атеље 61".
Учесници конкурса ће бити информисани о резултатима конкурса најкасније пет радних дана од дана доношња одлуке, путем електронске поште и сајта Установе за израду таписерија "Атеље 61".
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве послате поштом се не враћају.