Резултати конкурса

Резултати II Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2020. години
Резултати II јавног конкурсу за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада у 2020. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у култури из области филмске уметности 2020.
Резултати Јавног позива за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду 2020
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2020. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2020. години
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа у 2020. години

Pages