ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА

Позивно писмо за учешће на тендеру поводом набавке IT опреме за пројекта „Colourful cooperation“

Позивно писмо са пратећом документацијом.

18.11.2019. године