ДОКУМЕНТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ У 2021. ГОДИНИ
Наредба о забрани манифестација у периоду од 23.12.2020. године до 15.01.2021. године
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Друштво за борбу против шећерне болести
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ХЕРОР МЕДИА ПОНТ ДОО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - СМАРТ ПРЕСС ДОО
Наредба за културне и спортске манифестације
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - РАДИО САЈАМ
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - НЕСТОР ПРО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ДИНКА 3Д