ДОКУМЕНТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Ин радио ДОО Нови Сад
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Ало медиа систем доо Београд
БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ У 2021. ГОДИНИ
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Медијакулт Нови Сад
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Objektiv media NS Irig
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2021. годину
АКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ
Наредба о забрани манифестација у периоду од 11.06.2021. године до 21.06.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 05.06.2021. године до 10.06.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 22.05.2021. године до 04.06.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 06.05.2021. године до 21.05.2021. године
Наредба за културне и спортске манифестације од 17.априла до 05. маја 2021.године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 03.04.2021. године до 16.04.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 20.02.2021. године до 12.03.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 01.02.2021. године до 19.02.2021. године
Смернице за буџетирање пројекта и правдање средстава
Упутство за попуњавање електронске пријаве
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2020. годину
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2019. годину
Наредба о забрани манифестација у периоду од 23.12.2020. године до 15.01.2021. године
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Друштво за борбу против шећерне болести
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ХЕРОР МЕДИА ПОНТ ДОО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - СМАРТ ПРЕСС ДОО
Наредба за културне и спортске манифестације
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - РАДИО САЈАМ
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - НЕСТОР ПРО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ДИНКА 3Д