ДОКУМЕНТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - РАДИО САЈАМ
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - НЕСТОР ПРО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ДИНКА 3Д