Резултати конкурса

Резултати конкурса за пројекте у култури, као и пројекте уметничких односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада у другој половини 2016. године
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години
Резултати конкурса за пројекте у култури, као и пројекте умтеничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада у 2016. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2016. годину
Резултати конкурса за пројекте у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2016. годину
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2017. години
Резултати конкурса за пројекте у култури у циљу неговања традиције у уметничком стваралаштву у 2017. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2017. годину
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
Резултати конкурса за пројекте који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва у 2017. години

Pages