Резултати конкурса

Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва у 2018. години
Резултати Јавног позива за суфинансирање текућих трошкова и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години - II половина
Резултати конкурса за пројекте у култури који ће се финансирати и суфинансирати у 2017. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2016. године
Резултати конкурса за пројекте у култури, као и пројекте уметничких односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада у другој половини 2016. године
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години
Резултати конкурса за пројекте у култури, као и пројекте умтеничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града, који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града Новог Сада у 2016. години
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2016. годину

Pages