Javni poziv za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada u 2022. godini