Gradska biblioteka u Novom Sadu

Gradska biblioteka u Novom Sadu radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Smeštena je u srcu starog jezgra grada, u zgradi koja je zadužbina Anke i Arse Pajević, izdavača, mecene i dobrotvora srpskog naroda. U centralnoj zgradi se nalazi pozajmno odeljenje „Đura Daničić“, Dečje odeljenje, Informaciono-referalni centar sa čitaonicom, uprava i stručne službe. Tokom svog rada, Biblioteka je razvila mrežu od 24 ogranka (10 u gradu i 14 u prigradskim mestima), a ima i dva posebna fonda: Zavičajnu zbirku i Informaciono-referalni centar sa čitaonicom. Najmlađi ogranak "Anica Savić Rebac" sadrži publikacije na 12 svetskih jezika, realizuje programe koji predstavljaju kulturu drugih naroda i uspešno sarađuje sa brojnim ambasadama i kulturnim centrima zemalja EU. Zahvaljujući tome, ona je jedna od najvećih javnih biblioteka pozajmnog tipa u zemlji i ima funkciju matične biblioteke za Južnobački okrug.

Biblioteka raspolaže sa preko 550.000 knjiga i časopisa na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku, kao i knjige na engleskom, francuskom, ruskom, nemačkom i drugim stranim jezicima. Jedinstvena je po ogranku "Trifun Dimić" u Šangaju koji je bogat knjigama na romskom jeziku. Godišnje se u Biblioteku upiše blizu 27.000 članova.
Primenom novih tehnologija u oblasti bibliotečkog poslovanja, korišćenjem štampanih i elektronskih resursa, Biblioteka danas posluje kao informacioni, obrazovni i kulturni centar, u službi velikog broja korisnika i uzima aktivno učešće u razvoju informacionog društva.

Veb adresa Gradske biblioteke u Novom Sadu je:

www.gbns.rs

Izvor

Virtuelna tura:

Ovde možete pogledati virtuelnu turu u punoj širini ekrana