Najava projekata

Edukacijom, prevencijom, ranim otkrivanjem dijabetesa - informisanjem javnosti pobedimo pandemiju dijabetesa kod svih populacija u gradu Novom Sadu gde se broj obolelih utrostručio i prvi put u istoriji proglašen pandemiom 21. veka
Kreativni grad
Kulturni vodič grada Novog Sada - www.arsmedija.rs
Kulturne stanice Novog Sada - centri stvaralaštva i zajedništva
Treće doba - kvalitetan život penzionera u Novom Sadu
Prozor u Rusiju