Ustanova za izradu tapiserija Atelje 61

Atelje 61 je ustanova za izradu tapserija od posebnog društvenog značaja, koju je 28. februara 1961. godine osnovao Grad Novi Sad (tada Narodni odbor Grada Novog Sada). Jedinstveni je centar umetnosti tapiserije u Srbiji, a jedan od malobrojnih u svetu, u kojem se izvodi, neguje, sistematski čuva i populariše tapiserija. Zahvaljujući vizionarskim idejama jugoslovenskog slikara Boška Petrovića i pragmatičnošću i tkačkoj veštini Etelke Tobolke, ljudi koji su osmislili principe delovanja, tapserija je prvi put, upravo osnivanjem „Ateljea 61“, organizovano i smisleno istupila na jugoslovenskoj likovnoj sceni kao autonomni vizuelni medij.

Tapiserija kao likovna disciplina nema nikakvu tradiciju na našem tlu, zbog toga se mora shvatiti sa kakvom ozbiljnošću i znatiželjom su formulisana načela rada „Ateljea 61“, koja su se pre svega oslanjala na kartone-predloške jugoslovenskih eminentnih umetnika, ali i na samo izvođenje tapiserije – tkanje kao umetnički zanat. Od početka rada do danas, negujući ideju Boška Petrovića i kruga umetnika oko njega, "Atelje 61" je zadržao visoko pozicioniranu ulogu u stvaranju i definisanju jezika specifične tapiserijske likovnosti.

Upravo kroz tapiseriju, svoj stvaralački senzibilitet tražili su i potvrđivali brojni domaći i strani umetnici, različitih vokacija i likovnih poetika. Više od 800 kartona i predložaka slikara, vajara i grafičara ili tapiserista i dizajnera tekstila, kostima, scene, keramike, veštinom i talentom tkalja prevedeno je u osavremenjen vizuelni jezik tapiserije, u skladu sa aktuelnim trenutkom, ambijentom i atmosferom savremene likovne umetnosti. Neophodna osvešćenost autora kartona o zakonitostima tapiserijskog medija, o preimućstvima specifičnih tehnika i materijala, o umetničkom delu drugačijih taktilnih vrednosti, bitan su predtekst visokom kvalitetu i umetničkoj vrednosti tapiserija izvedenih u radionici "Ateljea 61".

Pored stvaralačkog čina umetnika - autora kartona, realizacija tapiserije podrazumeva stručan, minuciozan i dugotrajan rad. Izvanredno umeće MAJSTORA UMETNIČKOG TKANJA - TKALJA, koje se sa razlogom smatraju koautorima, veštim interpretatorima ideja i vizija umetnika, posebna je vrednost "Ateljea 61". Njihova sposobnost i nadarenost da tkanjem prate naslikane predloške, da intervenišu i improvizuju kada je to potrebno, da prepoznaju i materijalizuju zamisao autora, jednako je važna kao i sama ideja i vizija umetnika.

Kvalitetni temelji na kojima se „Atelje 61“ razvijao, a zatim i napori da se od zanatske radnje za izradu tapiserija iz 1961. dosegnu visoki kvaliteti - u našoj zemlji i okruženju jedinog profesionalnog i kompleksnog centra za tapiseriju, kakav je „Atelje 61“ danas - svakako su važni gradivni elementi posebnosti od velikog značaja za Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju. Takva posebnost nametala je ideju da se proširi delatnost „Ateljea 61“, koji se - pored izvođenja tapiserija u radionici ove ustanove - danas može predstaviti jednom od najbogatijih ZBIRKI TAPISERIJA u Evropi, jedinstvenom KOLONIJOM TAPISERISTA i GALERIJOM TAPISERIJA koje nose ime Boška Petrovića, TRIJENALOM TAPISERIJE i ŠKOLOM TKANjA.

Ustanova za izradu tapiserija
ATELjE 61
Tvrđava 9, Petrovaradin
++381 (0)21 64 31 519
atelje61@mts.rs;

info@atelje61.org.rs

http://www.atelje61.org.rs

odgovorno lice: Zoran Bulatović
kontakt osoba: Teodora Janković Medić

Izvor

Virtuelna tura:

Ovde možete pogledati virtuelnu turu u punoj širini ekrana