Kulturni centar "Rumenka", Rumenka

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Rumenka" osnovana je 2017. godine, sa ciljem da se organizuje i unapredi kulturni život mesta, i to kroz organizovanje i promovisanje kulturnih i umetničkih programa i promovisanje kulturnog nasleđa. Rumenka je naselje nadomak Novog Sada sa značajnim kulturno-istorijskim nasleđem, u kome živi blizu šest hiljada stanovnika. Ovo mesto se prvi put pominje 1237. godine. U selu postoje Srpska pravoslavna crkva iz 17. veka, Reformatorska crkva (1836. godina) i Katolička crkva (1780. godina). Nalazi se u ulici Oslobođenja broj 26 u Rumenci.

Osnivač Kulturnog centra "Rumenka" je Grad Novi Sad. Dugoročni cilj osnivanja je da, kroz kvalitetan i raznovrstan program, Rumenka obezbedi zasluženo mesto na kulturnoj mapi Vojvodine i Srbije. Program rada biće usmeren na realizaciju raznovrsnih kulturnih aktivnosti namenjenih pripadnicima svih nacionalnih zajednica koje žive u Rumenci, kao i svim uzrasnim katergorijama.

Delatnosti Kulturnog centra "Rumenka" su:
- Izvođačka umetnost i druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke delatnosti
- Umetničko stvaralaštvo i rad umetničkih ustanova
- Delatnost muzeja, galerija i zbirki
- Umetničko i ostalo obrazovanje
- Izdavanje časopisa i  periodičnih izdanja, kao i ostala izdavačka delatnost
- Delatnost prikazivanja kinematografskih dela i ostale zabavne i rekreativne delatnosti.

 

Kulturni centar "Rumenka"

Adresa: Oslobođenja broj 26, 21201 Rumenka

Kontakt: 021/6216-297

Direktorka: Olja Maglovski

www.kcrumenka.rs