Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, која својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду