Суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сад - 2020. година