Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sad - 2020. godina