Postavljanje spomenika

          Podizanje i održavanje spomenika i postavljanje i održavanje skulptularnih dela na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada, kao i uslovi i način obezbeđivanja sredstava za njihovo podizanje, odnosno postavljanje i održavanje uređeno je Odlukom o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 15/09, 20/10 i 51/11). Spomenik u smislu ove odluke je delo likovne ili primenjene umetnosti - figura, poprsje, bista, reljef, spomen-ploča ili drugo spomen-obeležje koje obeležava događaj ili ličnost značajnu za Grad Novi Sad, nacionalnu istoriju i kulturu ili svetsku političku i kulturnu istoriju. Skulpturalno delo u smislu ove odluke je delo koje se zbog svoje umetničke vrednosti postavlja na javnoj površini. Javna površina u smislu odredbe ove odluke je: ulica, trg, rečna obala, most, javna zelena površina između i oko zgrada, park, skver, pasaž i fasada zgrade koja se nalazi na regulacionoj liniji ulice, odnosno javne površine. Spomenik i skulpturalno delo se podiže, odnosno postavlja na osnovu odluke Skupštine Grada Novog Sada.

          Inicijativa za podizanje spomenika može podneti fizičko ili pravno lice Savetu za kulturu Skupštine Grada u pisanom obliku i mora biti obrazložena (može da sadrži i predlog lokacije za podizanje spomenika). U postupku razmatranja inicijative, Savet pribavlja stručna mišljenja Javnog preuzeća "Urbanizam" Zavoda za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, radi utvrđivanja lokacije za podizanje spomenika i uslova za njeno uređenje. Nakon toga, Savet utvrđuje predlog odluke o podizanju spomenika i upućuje ga Skupštini Grada Novog Sada.

          Skupština Grada, istovremeno sa donošenjem odluke o podizanju spomenika, obrazuje odbor za sprovođenje odluke. U odbor se imenuju stručnjaci iz oblasti kulture i urbanizma - istoričari umetnosti, akademski slikari, vajari, književnici, arhitekte, predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, predstavnik Saveta i dr. U odbor može da se imenuje i lice koje je obezbedilo najmanje 50% potrebnih sredstava za podizanje spomenika. Gradska uprava za kulturu obava stručne i administrativne poslove za potrebe Odbora. Odbor donosi odluku o načinu izbora idejnog rešenja i sprovodi postupak izbora idejnog rešenja za spomenik (izbor idejnog rešenja može da se vrši na osnovu konkursa, angažovanjem autora po pozivu učešće najmanje tri autora ili korišćenjem već postojećeg dela likovne ili primenjene umetnosti). Odbor vrši izbor idejnog rešenja za spomenike i utvrđuje iznos sredstava potreban za podizanje spomenika. Sredstva za podizanje spomenika se obezbeđuje u godišnjem programu uređivanja građevinskog zemljišta.