ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA OGRANKA SANU U NOVOM SADU

Datum: 
30.04.2024.

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je Godišnjoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti koja je održana u Ogranku SANU u Novom Sadu. Skupštini su pored brojnih uglednih akademika i predsednika Ogranka SANU u Novom Sadu prof. dr Stevana Pilipovića, prisustvovali i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti prof. dr Zoran Knežević, kao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.

- Grad Novi Sad je ponosan što može da se pohvali da je epicentar umetničke i naučne misli, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Ovo su koordinate zacrtane još u vremenu kada se Novi Sad gradio kao Srpska Atina i to je nešto svi vi, ovde okupljeni, svakodnevno opravdavate i što je u svim vašim delatnostima imperativ. Svakako da jedno društvo koje pledira da bude otvoreno, građansko i demokratsko zavisi od slobodnih i nezavisnih pokretača kritičke misli i ozbiljnog intelektualnog i društvenog dijaloga. U istom smislu, mišljenje akademika ima najsnažniji emancipatorski potencijal za jedno društvo, ono je njegovo mirno kormilo u svetu društvenih transformacija koje zapljuskuju zlokobni talasi svetskih kriza. Svim članovima Novosadskog ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti želim da ova godina bude uspešna i okarakterisana porastom naučnih i umetničkih aktivnosti u svim oblastima vašeg delovanja - rekao je Rožić.

Domaćin skupa, akademik prof. dr Stevan Pilipović istakao je da je Ogranak SANU tokom prethodne godine imao veoma uspešne izložbe u Galeriji Ogranka, kao i 50 vrlo posećenih i kvalitetnih predavanja na Tribini, a da je na jednom od predavanja ugostio i dobitnika Nobelove nagrade Danijela Šehtmana.

- Naš stručno-naučni život je veoma razvijen i vrlo je važna promocija naših aktivnosti u javnosti, jer njima doprinosimo našem Gradu Novom Sadu i Srbiji u celini – naglasio je akademik Pilipović.

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti prof. dr Zoran Knežević rekao je da se Ogranak SANU u Novom Sadu trenutno nalazi u fazi izbora za nove dopisne, inostrane i redovne članove i da je on jedan od stubova, kako po strukturi i brojnosti svog članstva, tako i po brojnim aktivnostima koje promovišu i afirmišu SANU u ovom delu Srbije.

Pokrajinski sekretar Milošević je istakao da je na kraju mandata Pokrajinske vlade zadovoljstvo doći tamo gde je započeta transformacija, ne samo ovog prostora, nego i cele Srbije.
 
-Sve to je bilo mnogo lakše, zahvaljujući pre svega našim vrednim akademicima, jer  intelektualizacija Srbije nije samo jedan politički projekat, nego jedan veliki ekonomski i kulturni projekat koji govori da imamo potencijale da sami upravljamo svojom sudbinom – zaključio je sekretar Milošević.