EPK 2021

Grad Novi Sad je Odlukom Panela nezavisnih stručnjaka Evropske komisije imenovan za Evropsku prestonicu kulture 2021.godine.  Osim izuzetnog međunarodnog značaja, Projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ je 30.12.2016. godine, na sednici Vlade Republike Srbije, proglašen i projektom od nacionalnog značaja i interesa.

Vlada Republike Srbije, 04.05.2017. godine donela je Zaključak broj 401-3911/2017 kojim je definisamo da se sredstva za realizaciju Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine i budžetu Grada Novog Sada.

U cilju realizacije Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", Upravni odbor Kulturnog centra Novog Sada, na svojoj V sednici održanoj 21.12.2016. godine, doneo je Odluku o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", u skladu sa članom 10. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/10 i 99/11-dr. zakon), članom 12. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i tačkom IV. Odluke o finansiranju Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" ("Službeni list Novog Sada", broj 77/16). Gradsko veće Grada Novog Sada, Rešenjem broj 6-3/2016-331-II od 23.12.2016. godine, dalo je saglasnost na Odluku o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" (u daljem tekstu: Fondacija).