Суфинансирање текућих трошкова удружења

Датум:
08.03.2019.

Предмет Јавног позива је суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду...

Датум:
15.02.2018.

Предмет Јавног позива је суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду...