ОБРАСЦИ

Прилог 3 - Изјава
Прилог 2 - Изјава
Прилог 1 - Детаљан буџет пројекта
Образац извештаја - савремено стваралаштво 2021
Образац пријаве - савремено стваралаштво 2021
Образац извештаја - текући трошкови 2021
Образац пријаве - текући трошкови 2021
Образац извештаја - појединачна давања 2019
Образац 2 - извештај - верски објекти 2019
Образац извештаја - међународни фондови 2019
Образац извештаја - филм 2019
Образац пријаве - међународни фондови - 2019
Образац пријаве - филм - 2019
Образац пријаве - култура II - 2019
Образац извештаја - суфинансирање текућих трошкова 2019
Образац 2 - извештај - нематеријално културно наслеђе 2019
Образац 2 - извештај - савремено стваралаштво 2019
Образац 2 - извештај - издаваштво 2019