ДОКУМЕНТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2023. годину
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2022. годину
БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ У 2023. ГОДИНИ
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2021. годину
АКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ
Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2020. годину
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - Друштво за борбу против шећерне болести
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ХЕРОР МЕДИА ПОНТ ДОО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - СМАРТ ПРЕСС ДОО
Наредба за културне и спортске манифестације
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ
European Youth Engagement Network - EYE.net
SYNERGY - International Festival of Ethnic and Language Minority Theatres
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - РАДИО САЈАМ
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - НЕСТОР ПРО
Решење о додели средстава на основу појединачног давања - ДИНКА 3Д