ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за културу Града Новог Сада
Захтеви за информације од јавног значаја у 2023.години
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА
Наредба о забрани манифестација у периоду од 11.06.2021. године до 21.06.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 05.06.2021. године до 10.06.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 06.05.2021. године до 21.05.2021. године
Наредба за културне и спортске манифестације од 17.04. до 05.05.2021.године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 03.04.2021. године до 16.04.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 20.02.2021. године до 12.03.2021. године
Наредба о забрани манифестација у периоду од 01.02.2021. године до 19.02.2021. године
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА