Novosadski dečiji kulturni centar

Novosadski dečiji kulturni centar je najmlađa ustanova kulture, čiji je osnivač Grad Novi Sad. Ustanova je počela sa radom u maju 2019. godine.
 
Iako na samom početku svog rada, NSDKC u svojoj programskoj praksi oslanja se na dugogodišnje pedagoško iskustvo brojnih aktera u realizaciji programa namenjenih deci i mladima, koji su realizovani u okviru Manifestacije kulture i obrazovanja dece „Raspustilište“. Ova Manifestacija u Gradu Novom Sadu ima tradiciju dugu preko 35 godina.  Manifestaciju je pokrenula grupa istaknutih književnika, pedagoga i umetnika još davne 1983. godine u okviru Kulturnog centra Radničkog univerziteta „Radivoj Ćirpanov“ sa namerom da se deci i mladima popuni slobodno vreme tokom zimskog raspusta kvalitetnim i aktivnim sadržajima. Novosadski dečiji kulturni Centar, Novi Sad osnovan je sa ciljem da svojim kontinuiranim programskim delatnostima ispuni potrebe dece i mladih u svim oblastima kulture.
 
Novosadski dečiji kulturni Centar kroz direktnu komunikaciju sa decom i mladima svoje delovanje usmerava ka istraživanju i otkrivanju potencijala dece i mladih u svim oblastima kulturne delatnosti, nastojaće da inspiriše dečiju maštu i da kod dece i mladih, već od najmlađeg uzrasta, razvije svest o permanentnoj potrebi za kulturom. Delatnosti Novosadskog dečijeg kulturnog centra usmerene su primarno na osnovnu ciljnu grupu, decu i mlade (do završene srednje škole) kao direktne korisnike, ali i na njihove roditelje, staratelje, kulturne radnike, stručne saradnike iz oblasti obrazovanja  dece i mladih, studente kulturoloških i humanističkih studija, naučne radnike i umetnike iz svih oblasti kulture.
 
Novosadski dečiji kulturni centar organizuje podsticajne programe za  decu i mlade usmerene ka stvaranju permanentne navike za aktivnim učešćem u procesima kulture. Novosadski dečiji kulturni centar  u skladu sa svojom delatnosti, a sa ciljem stvaranja novih kreativno proizvodnih stvaralaca i nove stalno prisutne, osvešćene publike organizuje brojne programe i manifestacije. Novosadski dečiji kulturni centar prilikom planiranja svojih programa vodi računa da programi i njihova realizacija moraju podsticati decu i mlade na razvijanje kreativnog mišljenja i shvatanja da se kreativnim istraživanjem može doći do novih ideja koje će se iskazati kroz vizuelni ili digitalni svet.
 
NOVOSADSKI DEČIJI KULTURNI CENTAR
Adresa: Radnička 20, Novi Sad
Kontakt: 021521-447
Aleksandra Lukić, direktor