Javni poziv za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu u 2023. godini