II JAVNI KONKUR S ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI

Datum: 
19.07.2022.
Konkurs traje do: 
18.08.2022.