Стеријино позорје

Као стални фестивал националне драме и позоришта такмичарског карактера, Стеријино позорје установљено је 1956. године, у оквиру обележавања 150-годишњице рођења и 100-годишњице смрти великог српског комедиографа Јована Стерије Поповића. У дефинисању програма и статуса Стеријиног позорја учествовале су најистакнутије личности тадашњег друштва, културе и уметности. У првом Одбору Стеријиног позорја (Градско веће Новог Сада, 29. март 1956. године) били су, међу осталима, Јосип Видмар (председник), Иво Андрић, Милан Богдановић, Бранко Гавела, Велибор Глигорић, Дмитар Кјостаров, Младен Лесковац, Вељко Петровић, Томислав Танхофер, Радомир Радујков, Милош Хаџић... Тада су јасно артикулисани програмски циљеви: кроз стални фестивал националне драме унапредити позоришну уметност и стимулисати развој драмске књижевности.

Љубав звана Позорје (Меша Селимовић, 1971.) ...Без Позорја били бисмо сиромашнији за једно љуско разумијевање и за једну заједничку љубав. Увјерили смо се не само да је могућно већ да нам је неопходно. Зато што је паметно и поштено утемељено од самог почетка - да буде збориште националне умјетности, гдје свако показује мјеру својих могућности...

ФЕСТИВАЛ - Фестивал Стеријино позорје одржава се у Новом Саду сваке године крајем маја. Репертоар се формира на основу избора селектора. Фестивалски програм обухвата две селекције: Селекцију националне драме/Такмичарска селекција и Селекцију Кругови. Округли сто установљен је 1966. године. Последњих година обухвата разговоре о представама у обема селекцијама. Позорје младих представља сусрет студената (глуме, режије, драматургије) високих позоришних школа за сценску уметност из наше земље и региона. Програм је покренут 1973. године, када су у тадашњој држави постојале четири високе позоришне школе, а ниједна прилика за њихово сусретање. Након стицања пунолетства, Позорје младих је утихнуло. Није нестало јер Стеријино позорје није одустајало од идеје обнове. Године 1999. почеле су припреме, а обновљено Позорје младих показало је своје вредности 2000. године.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - Од самог оснивања Позорја брижљиво негује и унапређује своје међународне програме. Године 1969. представници Унеска, ИТ-ја, АИЦТ-а и Позорја у Новом Саду су разговарали о сарадњи на међународном позоришном плану, од када програми следе узлазну путању. Посебан замах бележи се од 2000. године. Поред стандардних облика међународне сарадње која се огледа кроз различите облике институционалних и ванинституционалних веза и односа и координације између наше и светске позоришне јавности, Позорје у оквиру ове делатности има и посебне програме. Међународни тријенале "Позориште у фотографској уметности" приказује стваралачка достигнућа фотографа-уметника инспирисаних позориштем и позоришним чином. Једна од најзанимљивијих међу 120 изложби оваквог типа које се годишње реализује под покровитељством Међународне асоцијације фотографске уметности (ФИАП). Ова изложба је једини међународни програм Позорја који је своју промоцију доживео у иностранству (Немачки институт за уметност). Централни програм иностраног предзнака је Међународни симпозијум позоришних критичара и театролога (под високим патронатом Међународне асоцијације позоришних критичара), чији је основни задатак да тријенално разматра искуства и сазнање светске позоришне теорије и праксе. Први скуп одржан је 1970. године (Савремено позориште и критика), у организацији Главног одбора АИСТ-а, YU секције Међународног удружења позоришних критичара и Унеска. Стеријино позорје је у два наврата било домаћин међународног Стажа младих критичара, сталног програма АИЦТ-а. Последњи скуп (Нови Сад, 2007.) АИЦТ је оценио највишом оценом и по понуђеном програму и по организацији. Позорје је административно седиште Националне секције АИЦТ.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ - Издавачка делатност Стеријиног позорја покренута је 1956. године, паралелно с оснивањем ове институције. Криза деведесетих и материјална оскудица нису обишли ни Стеријино позорје, па је и издавачка делатност сведена на објављивање каталога Фестивала и тријеналних изложби, спорадично објављивање наслова у суиздаштву с другим кућама, а часопис Сцена губи двомесечни ритам излажења. После 2005. године, у новим едицијама "Синтеза" и "Призор" објављују се наслови домаћих и страних аутора о позоришној теорији и пракси, осветљавају поједини ствараоци и њихов рад, а путем антологија вреднује се новија драмска књижевност. Међу серијским публикацијама истакнуто место имају документарно - информативна публикација Годишњак позоришта Србије и часопис за позоришну уметност Сцена, који се издаје на српском и енглеском језику.

ЦЕНТАР ЗА ПОЗОРИШНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ - Истражује, сакупља, обрађује, чува и публикује позоришну документацију. Садржај, карактер и метод рада темеље се у примени најсавременијих метода и средстава истраживања, обраде и коришћења позоришне документације и података. Напоредо са својом основном делатношћу (истраживање, сакупљање, обрада и чување позоришне документације), Центар врши услуге за потребе научноистраживачког рада и даје податке и информације о позоришту и драми. Центар поседује јединствене и богате збирке и фондове позоришне документације и банке (базе) података о позоришту и драматургији.

http://www.pozorje.org.rs/

Директор Стеријиног позорја:
др Мирослав - Мики Радоњић
тел. 021/451-273; 426-366; 063/564-344
е-mail: office@pozorje.org.rs
e-mail: miroslav.radonjic@pozorje.org.rs

Секретар координатор програмских активности:
Десанка Ковачевић
тел. 021/451-273
е-mail: desanka.kovacevic@pozorje.org.rs

Фестивалски центар:
Горан Ибрајтер
тел. 021/426-517; 527-255; 064/811-65-01
e-mail: festival@pozorje.org.rs
e-mail: goran.ibrajter@pozorje.org.rs

Међународни програми:
Душана Тодоровић
тел. 021/451-273; 451-077; 062/510-068
e-mail: dusana.todorovic@pozorje.org.rs
e-mail: international@pozorje.org.rs

Издавачки центар:
Весна Гргинчевић
тел. 021/6612-485
е-mail: scena@pozorje.org.rs
e-mail: vesna.grgincevic@pozorje.org.rs

Документационо-истраживачки центар:
Милан Каћански, Нина Марковиновић, Томислав Баштић
тел. 021/523-161
е-mail: pozorje@yahoo.com
e-mail: godisnjak@pozorje.org.rs
e-mail: pozorje.producent@gmail.com
e-mail: nina.markovinovic@pozorje.org.rs
e-mail: tomislav.bastic@pozorje.org.rs

Рачуноводство:
Слађана Миљевић
тел. 021/527-387
e-mail: sladjana.miljevic@pozorje.org.rs

Виртуелна тура:

Овде можете погледати виртуелну туру у пуној ширини екрана