Новосадски дечији културни центар

Новосадски дечији културни центар јe најмлађа установа културе, чији је оснивач Град Нови Сад. Установа је почела са радом у мају 2019. године.

Иако на самом почетку свог рада, НСДКЦ у својој програмској пракси ослања се на дугогодишње педагошко искуство бројних актера у реализацији програма намењених деци и младима, који су реализовани у оквиру Манифестације културе и образовања деце „Распустилиште“. Ова Манифестација у Граду Новом Саду има традицију дугу преко 35 година.  Манифестацију је покренула група истакнутих књижевника, педагога и уметника још давне 1983. године у оквиру Културног центра Радничког универзитета „Радивој Ћирпанов“ са намером да се деци и младима попуни слободно време током зимског распуста квалитетним и активним садржајима. Новосадски дечији културни Центар, Нови Сад основан је са циљем да својим континуираним програмским делатностима испуни потребе деце и младих у свим областима културе.

Новосадски дечији културни Центар кроз директну комуникацију са децом и младима своје деловање усмерава ка истраживању и откривању потенцијала деце и младих у свим областима културне делатности, настојаће да инспирише дечију машту и да код деце и младих, већ од најмлађег узраста, развије свест о перманентној потреби за културом. Делатности Новосадског дечијег културног центра усмерене су примарно на основну циљну групу, децу и младе (до завршене средње школе) као директне кориснике, али и на њихове родитеље, старатеље, културне раднике, стручне сараднике из области образовања  деце и младих, студенте културолошких и хуманистичких студија, научне раднике и уметнике из свих области културе.

Новосадски дечији културни центар организује подстицајне програме за  децу и младе усмерене ка стварању перманентне навике за активним учешћем у процесима културе. Новосадски дечији културни центар  у складу са својом делатности, а са циљем стварања нових креативно производних стваралаца и нове стално присутне, освешћене публике организује бројне програме и манифестације. Новосадски дечији културни центар приликом планирања својих програма води рачуна да програми и њихова реализација морају подстицати децу и младе на развијање креативног мишљења и схватања да се креативним истраживањем може доћи до нових идеја које ће се исказати кроз визуелни или дигитални свет.

НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Адреса: Радничка 20, Нови Сад
Контакт: 021521-447
E-mail: office@nsdkc.rs
Александра Лукић, директор