Музеј Града Новог Сада

Музеј града Новог Сада основан је 1954. године и припада категорији градских музеја комплексног типа, чија делатност обухвата развој града од његовог настанка до савременог доба. Сачињавају га: Одељење за археологију са збиркама из праисторије, антике и средњег века, Одељење за историју са збиркама из области привредне, друштвено-политичке историје и историје Петроварадинске тврђаве, Одељење за културну историју са збиркама из области ликовне, примењене уметности, школства и издаваштва, Одељење за етнологију са збиркама из области занатства, руралне архитектуре, свакодневног и обичајног живота и Завичајна галерија која прикупља дела савремене ликовне уметности.

Објекти и депаданси Музеја града Новог Сада:

1. Централна зграда Музеја смештена је на горњем платоу на Петроварадинској тврђави, у објекту познатом као Топовњача или Мамулина касарна која је изграђена 1775. године као једноспратна војна касарна.

У приземљу зграде се налази стална поставка Петроварадинска тврђава у прошлости која приказује континуитет насељавања и војних утврђења на овом локалитету, од праисторије до Првог светског рата.

На спрату је Студијска изложба Одељења за културну историју, где је представљен грађански живот Новог Сада од половине XVIII века до друге половине XX века. Поред стилског намештаја и предмета примењене уметности, на изложби се могу видети дела познатих уметника – Саве Шумановића, Ђорђа Јовановића, Бошка Петровића, Миленка Шербана и других.

Подземне војне галерије: Део једне од највећих атракција Петроварадинске тврђаве доступан је за посету, уз стручно вођење водичке службе Музеја града Новог Сада. Подземне војне галерије представљају комуникацијски систем на четири спрата, зидан степенасто са разноврсним коридорима и просторијама различитих намена и димензија, пушкарницама и светларницима.

Адреса и контакт: Тврђава 4, 21131 Петроварадин

Тел: 6433-145, тел/факс: 6433-087
Е-mail: muzgns@eunet.rs
Интернет презентација: www.museumns.rs
Радно време за посету: уторак-недеља 9.00–17.00

2. Збирка стране уметности. У овом депадансу изложен је део легата др Бранка Илића, који чине дела уметника Француске, Немачке, Италије и Аустрије, настала од 16. до 20. века, као и стилски намештај и предмети примењене уметности. Збирка је смештена у згради која је изграђена 1903. године по пројектима бечког архитекте Франца Воруде, у мешавини стилова неокласицизма и сецесије.

Aдреса и контакт: Дунавска 29, Нови Сад

Тел: 451-239
Радно време за посету: уторак - недеља 9.00 – 17.00

3. Спомен збирка Јован Јовановић Змај. Депаданс је смештен у кући у којој је песник провео последње године живота, а која је адаптирана и за јавност отворена 1933. године. У оквиру сталне посатвке приказан је песников породични живот, књижевни и јавни рад, рад на дечијој књижевности као и његов лекарски рад.

Адреса и контакт: Јована Јовановића Змаја 1, 21208 Сремска Каменица

Тел: 462-810
Радно време за посету: понедељак-субота 9.00–16.00

4. Завичајна збирка Сремски Карловци: Депаданс који спада у категорију градских музејских установа комплексног типа. Историјска, археолошка, етнолошка и уметничка збирка, са десет хиљада предмета, конституишу музејски фонд, у који су укључени и збирка песника Бранка Радичевића, легати Карловачке гимназије, сликара Милића од Мачве, архитекте Светомира Лазића и других приватних лица. Збирка је смештена у барокну резиденцију барона Рајачића, познату као палата Илион. У оквиру сталне поставке приказан је део овог богатог фонда.

Адреса и контакт: Патријарха Рајачића 16, 21205 Сремски Карловци

Тел: 881-637
Радно време: понедељак-субота 9.00–16.00

Извор

Виртуелна тура:

Овде можете погледати виртуелну туру у пуној ширини екрана