Културни центар "Руменка", Руменка

Културни центар "Руменка" основана је 2017. године, са циљем да се организује и унапреди културни живот места, и то кроз организовање и промовисање културних и уметничких програма и промовисање културног наслеђа. Руменка је насеље надомак Новог Сада са значајним културно-историјским наслеђем, у коме живи близу шест хиљада становника. Ово место се први пут помиње 1237. године. У селу постоје Српска православна црква из 17. века, Реформаторска црква (1836. година) и Католичка црква (1780. година). Налази се у улици Ослобођења број 26 у Руменци.

Оснивач Културног центра "Руменка" је Град Нови Сад. Дугорочни циљ оснивања је да, кроз квалитетан и разноврстан програм, Руменка обезбеди заслужено место на културној мапи Војводине и Србије. Програм рада биће усмерен на реализацију разноврсних културних активности намењених припадницима свих националних заједница које живе у Руменци, као и свим узрасним катергоријама.

Делатности Културног центра "Руменка" су:
- Извођачка уметност и друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности
- Уметничко стваралаштво и рад уметничких установа
- Делатност музеја, галерија и збирки
- Уметничко и остало образовање
- Издавање часописа и  периодичних издања, као и остала издавачка делатност
- Делатност приказивања кинематографских дела и остале забавне и рекреативне делатности.

 

Културни центар "Руменка"

Адреса: Ослобођења број 26, 21201 Руменка

Контакт: 021/6216-297

Директорка: Оља Магловски

www.kcrumenka.rs