Културни центар "Кисач", Кисач

Установа за културу и образовање културни центар „Кисач“, Кисач основана је 24. децембра 1987. године.

У оквиру Културног центра „Кисач“ активне су следеће секције:

ФОЛКЛОРНА, која окупља аматере у следећим фолклорним групама:

 • дечји фолклорни ансамбли „Крôчик“ мл, „Крôчик“ ст., „Слниечко“ – уметнички руководилац Марија Пиксијадес
 • дечији фолклорни ансамбл „Виенок“ – уметнички руководилац Владимир Медвеђ
 • извођачки, Фолклорни ансамбл „Вретено“ – уметнички руководилац Владимир Медвеђ
 • четири певачке групе: дечја, девојачка, женска и мушка - уметнички руководилац Милослав Карделис
 • соло певачи

 

ПОЗОРИШНА, окупља аматере у три позоришне сцене:

 • луткарска,
 • дечја и
 • драмска - уметнички руководилац Јан Привизер

 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА

 • школа солфеђа – професор Ивана Сретеновић и
 • школа гитаре – професор Марко Срђевић

Ове секције окупљају око 300 аматера, разних узраста (од предшколаца до пензионера).

 

У КЦ-у је четворо запослених:

 • директор
 • секретар
 • организатор
 • уредник дневног програма (Радио Кисач)

 

Најзначајније манифестације које КЦ „Кисач“ организује су:

 • Дечји фолклорни фестивал „Златá брáна“ – фестивал фолклорног и музичког стваралаштва деце словачке националне мањине која живи у Војводини, чији је циљ дружење деце посредством песме и игре, размена искустава стручњака и педагога, подстицање сакупљачке делатности, заједничка анализа и оцена фетсивала , као и стручно усмеравање почетника путем семинара и предавања.
 • „Кyсáчскy спевнíк“ -такмичење певача у изворним словачким песмама
 • Фестивал Зузане Карделис - учествују позоришни ансамбли са представама у којима је обрађена тема жена и
 • Новогодишња естрада - презентација годишње активности свих секција КЦ „Кисач“

КЦ Кисач организује културно-уметничке програме, позоришне представе, књижевне вечери, естрадне манифестације, изложбе академских и наивних сликара.

У оквиру зграде КЦ „Кисач“ постоје:

 • велика сала за сценске пројекте
 • летња позорница
 • 2 просторије за пробе (фолклорна и позоришна)

Циљ активности ове установе је превасходно очување језика, традиције и обичаја Словака у Кисачу – Војводини, али и сарадња, размена искустава у области културе са свим установама културе, ансамблима како у Србији тако у иностранству.

контакт телефони:
директор установе Павел Сурови
број телефона и фаxа у канцеларији КЦ 021/827-642

Извор