MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „KULTURNA BAŠTINA - PARTICIPATIVNI PRISTUP“ ODRŽANA U KS „SVILARA“

Datum: 
21.09.2022.

Međunarodna konferencija „Kulturna baština - participativni pristup“ koju je Udruženje „Almašani“ priredilo u saradnji sa Faro mrežom Saveta Evrope, čiji je Udruženje član, održana je u Kulturnoj stanici „Svilara“. Konferenciji su prisustvovali koordinator Faro mreže i odelјenja za kulturnu baštinu pri Savetu Evrope Frances Pla, predstavnica odelјenja za kulturnu baštinu Saveta Evrope Jovana Poznan, a prisutne je na početku pozdravio član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić.

Prema rečima predsednika Udruženja „Almašani“ Marijana Majina, konferencija predstavlјa nekoliko organizacija i projekata iz Vojvodine i Srbije, a time promoviše ideju da se na inicijativu Udruženja „Almašani“ osnuje, za sada neformalna, mreža Faro Srbija, čijim radom bi koordiniralo Udruženje.

- Zajedničkim delovanjem uprave i civilnog sektora, postigli smo da Almaški kraj, iz kojeg je Novi Sad potekao, ima zaštićen status na nacionalnom nivou, a sada pored brojnih programskih aktivnosti, sledi i realizacija jednog od najvećih gradskih projekata, uređenje i rekonstrukcija Almaškog kraja. Veoma mi je drago što su sa nama predstavnici samog vrha Faro mreže i što će se na konferenciji pridati značaj participativnosti kao važnom faktoru zaštite kulturne baštine. Udruženje „Almašani“ nastalo je tako što su lјudi poželeli da urade nešto dobro za sebe, za svoj kraj i svoj grad, pa su tako pokrenuli širu zajednicu da se uklјuči i postigli izvanredne rezultate. Poruka ovog skupa, ali i princip u radu Gradske uprave za kulturu, jeste da zajedno čuvamo svoj identitet, ono po čemu smo posebni, i da iskoristimo tu posebnost kao generator razvoja. Grad Novi Sad na tome predano radi, pa je i projekat Evropska prestonica kulture, prepoznao kao šansu da realizuje vredne i značajne poduhvate na tom polјu. Uređujemo podgrađe Petrovaradinske tvrđave, staro jezgro grada, prenamenom sačuvali smo industrijsko nasleđe i stvorili nove prostore za kulturu, umetnost i kreativne industrije. Najbolјi primeri za to su Kreativni distrikt i objekti Mreže kulturnih stanica, a tu „Svilara“ zauzima značajno mesto – istakao je Dalibor Rožić.

Kako je rekao Frances Pla, Faro mreža je deo internacionalne konvencije Saveta Evrope koju je do sada usvojilo 28 zemlјa.

- Ovde smo da podržimo jednu od inicijativa Faro mreže i da naglasimo aktivnu ulogu građana u procesu zaštite kulturnog nasleđa. Nasleđe ne sme biti samo svedočanstvo prošlosti, već treba da bude važna komponenta života u sadašnjosti i budućnosti. Na primeru ovog objekta vidimo realizaciju takvog odnosa, jer je nekadašnja fabrika za bojenje svile, danas kulturni centar i mesto okuplјanja građana – naglasio je Pla.

Kako je rečeno na današnjem događaju, na centralnoj ovogodišnjoj konferenciji Faro mreže u Bordou govoriće predstavnica Udruženja „Almašani“ Violeta Đerković, koja će predstaviti sve što su Udruženje i Grad Novi Sad uradili na obnovi Almaškog kraja. Tema tog skupa je saradnja civilnog sektora sa institucijama, a novosadski primer dobre prakse otvara radni deo te konferencije.