Rezultati konkursa

Rezultati II javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini
Rezultati II konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2018. godini
Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2018. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u 2018. godini
Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje tekućih troškova i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu
Rezultati konkursa za projekte u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati u 2017. godini
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u drugoj polovini 2016. godine

Pages