Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада у 2022. години