Фонд Меланије Бугариновић

          Меланија Бугариновић (1903-1986) је била оперска певачица, примадона специфичне боје гласа, која је остварила богат четрдесетогодишњи рад у опери, многобројна гостовања, као и стотинак оперских дела које је интерпретирала. Била је прва Српкиња која је добила стални ангажман у Бечкој државној опери, трећа певачица из Србије која је певала на Бајројтским свечаностима, једна од ретких наших уметница која је тумачила Вагнерове ликове на немачким сценама. Гостовала је у Букурешту, Бечу, Берлину, Аугзбургу, Минхену, Визбадену, Базелу, Цириху, Женеви, Лозани, Будимпешти, Прагу, Темишвару, Монте-Карлу, Монеу, Паризу, Фиренци, Софији, Варни, Грацу, Атини, Александрији, Каиру, Москви, Лењинграду, Минску, Венецији.

          Меланија  Бугариновић је, поред свега изнетог, била велика добротворка, која је, иако родом из Беле Цркве, сву покретну и непокретну имовину поклонила 1978. године Граду Новом Саду, уз услов да се оснује фонд који ће стипендирати талентоване ученике средње музичке школе и студенте Академије уметности у Новом Саду, вокалног смера и пијанисте-корепетиторе, као и да организује манифестације младих вокалних уметника у области класичне музике.

          Фонд за унапређење вокалне уметности младих "Меланија Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић - Калин" у Новом Саду основан је с циљем подстицања вокалног стваралаштва младих у Новом Саду, у складу са Уговором о поклону који су закључили Меланија Бугариновић и Општина Нови Сад, 30. маја 1978. године. Основни циљ Фонда је подстицање вокалног стваралаштва младих у Новом Саду, и то давањем стипендија и организовањем манифестација младих уметника у области класичне музике. Одлуком о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих "Меланија Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић - Калин" у Новом Саду ("Службени лист Општине Нови Сад", број 11/78 и "Службени лист Града Новог Сада", број 49/07) прописано је да Фондом управља Управни одбор, кога чине: председник, четрнаест чланова и секретар, које именује Скупштина Града Новог Сада из реда одборника у Скупштини Града, научних, културних и просветних радника. Одлуком о оснивању Фонда дефинисано је да стручне, административне и финансијско-рачуноводствене послове за потребе Фонда обавља Градска управа за културу, а део финансијско-рачуноводствених послова Фонд може поверити књиговодственој агенцији на основу уговора. Секретар Управног одбора Фонда је лице запослено у Градској управи за културу.