ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДОГАЂАЈА

Датум: 
08.09.2020.

У складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада број 3-312/20-VII-111 од 4.09.2020. године, која се налази у прилогу, неопходно је да организатори манифестација и других јавних културно-уметничких догађаја, који се одржавају у јавном затвореном и јавном отвореном простору, прибаве сагласност за одржавање јавног културно-уметничког догађаја, уколико ће догађају присуствовати више од 30 људи (максималан број је 500 посетилаца).

 

Сагласност за одржавање догађаја, подноси се Градској управи за културу на е-маил адресу: kultura@uprava.novisad.rs на прописаном Обрасцу, у форми скенираног документа, који садржи детаљне податке о тачном времену, месту и начину одржавања манифестације и другог културно-уметничког догађаја. Такође, потребно је детаљно образложити начин спровођења мера заштите становништва предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 и наредбама Градског штаба за ванредне ситуације, током припремe и одржавања догађаја.

 

Захтев се подноси најкасније пет (5) дана пре почетка одржавања догађаја.

Достављени захтев, уз претходно прибављену сагласност члана Градског већа за културу, Градска управа за културу прослеђује Градском штабу за ванредне ситуације на даљу надлежност.

Напомињемо да је ова сагласност не подразумева и одобрење за заузеће јавне површине, које је у надлежности Градске управе за комуналне послове, као и до сада.